[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]

Medlemskap i föreningen Lindebolarna

 Lindebolarna är en ideell förening. Som medlem i och/eller förälder till medlem i en ideell förening, förväntas du engagera dig på något sätt. Detta är den grundläggande tanken med den ideella verksamheten i en väl fungerande förening. När du arbetar ideellt får du också en inblick i hur det fungerar i föreningen och du får ta del av ditt eller ditt barns hästintresse. Du lär även känna nya människor & djur att ha trevligt tillsammans med. 

Som medlem i föreningen har du både förmåner och skyldigheter här nedan kan du läsa mer,

om du har några frågor kontakta Eva genom att maila till: Lindebolarna@hotmail.com eller ring 0431455494

 

Som medlem i föreningen får du:

* Försäkring genom ridsportsförbundet!

* Klubbtröja (en/enskild medlem alt 2/familjemedlemskap)

* Rösträtt vid årsmötet (om du är över 13år)

* Information om vad som händer på Lindebolet 

via Bladet ca 5ggr/år (via e-mail eller, om så önskas, via post)

* Fri hästhyra vid alla klubbtävlingar

* Reducerade avgifter på tävlingar, lovaktiviteter samt vissa evenemang.

*  Medlemskap i SvRF

(Svenska Ridsport Förbundet, därigenom får du tidningen

Häst & Ryttare 10ggr/år),

Som medlem i föreningen är DU skyldig att:

* Betala din medlemsavgift senast 31januari

(alt. inom en månad från påbörjat medlemskap för

nya medlemmar som tillkommer senare under året)

* Medlemsavgiften är 300:-/enskild medlem alt. 500:-/familj.

 Betalas till bankGiro nummer: 5137-2688

 

Som medlem i föreningen OCH aktiv ryttare är DU skyldig att:

* Betala terminsavgift senast 31mars för vårterminen

och senast 31 september för höstterminen

* Sälja minst 5st julkalendrar från Bingolotto/ryttare (alt.10st/fam)

* Delta vid informationsmöte vid terminsstart (1möte/termin)

* Delta vis minst ett evenemang/termin

* Delta vid minst en arbetsdag/termin (á ca 2h/termin)

 

 

Specifikationer för aktiva ryttarmedlemmars skyldigheter

* Du kan avtala om annat betaldatum/

uppdelning av betalningen med klubbens kassör

Birgitta Thim,

email: birgitta@thim.se

detta måste du i så fall göra senast ovanstående datum.

Betalning efter avtalat datum medför straffavgift på 10% av terminsavgiften!

* Vid informationsmötet, evenemangen och arbetsdagarna avses minst en representant/familj, är den aktiva ryttaren under 15år måste ansvarigrepresentant vara vuxen. Om du inte kan komma på informationsmötetmåste du se till att du ändå får informationen som getts gemon att pratamed någon av dem som varit närvarande

(helst någon annan förälder, så Eva slipper dra informationen flera ggr).

* Evenemang & Arbetsdagar:

Lista över terminens evenemang & arbetsperioder sätts upp i stallet vidterminsstart. Man väljer vilket/vilka man har tänkt delta i vid informationsmöter. OBS! De som inte är närvarande vid informationsträffen tilldelas ett evenemang,arbetsperioderna väljs inom en månad från informationsmötet. Vid önskanom byte måste du/ni själva kontakta någon annan på listan att byta tillfälle med.

Man kan istället för att delta aktivt i evenemang datumet bidra genom att handlaeller baka inför evenemanget. Information om vilka arbetsuppgifter som finnsvid varje tillfälle kommer ut i samband med evenemanget, då de anmälda fördelar sysslorna mellan sig. Exempel på evenemang är: Öppet hus,Munka ljungbys julskyltning, Förslövskarnevalen, Klubbmästerskapet, Julklappsritten, evenemangen kan variera något från år till år.

Exempel på arbetsperioder kan vara: "Kalka stallet under vecka 15-18" eller "Måla ridbanestaketet under september månad", ni sätter då upp er under perioden (förslagsvis i samband med er/ert barns redlektion). Ni kan om ni absolut inte vill/kan delta i något arbetsmoment, köpa er fria från arbetsdagen, kostnaden är f.n. 300kr/termin (detta för att vi ska kunna köpa in tjänsten så att arbetsmomenten ändå blir gjorda).


 

  Just din ideella arbetsinsats är viktig och behövs för att kunna bibehålla en god omvårdnad av hästarna, underhålla och förbättra anläggningen samt utveckla föreningen i framtiden och inte minst för att hålla avgifterna på en rimlig nivå.